Wszystkie dzieła

Album

Poszukiwania jeńców polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, lit. Ab-Am