Wszystkie dzieła

Album

Informacje

W latach 2012–2014 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zrealizowało dwuetapowy projekt digitalizacji najcenniejszych zbiorów archiwalnych, na który składają się głównie dokumenty dotyczące polskich jeńców wojennych, przetrzymywanych w latach II wojny światowej w obozach jenieckich na terenie III Rzeszy. Digitalizacją zostały objęte dwa największe zespoły archiwalne: Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene (Biuro Informacyjne Wehrmachtu ds. Strat Wojennych i Jeńców Wojennych, dalej: WASt) oraz Deutches Rotes Kreuz. Präsidium (Niemiecki Czerwony Krzyż. Prezydium, dalej: DRK). Projekt został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego KULTURA+.

Wskazówki ułatwiające korzystanie ze strony cyfrowezbiory.cmjw.pl:

1. Prezentowane na stronie skany dokumentów pochodzą z dwóch zespołów archiwalnych:
* DRK, i dotyczą:
- żołnierzy szeregowych i podoficerów - jeńców w niewoli niemieckiej (sygnatury: 382–447),
- żołnierzy szeregowych oraz podoficerów, pozbawionych statusu jeńca wojennego i skierowanych do pracy przymusowej w charakterze robotników cywilnych (sygnatury: 560–659),
- oficerów – jeńców w niewoli niemieckiej (sygnatury: 954-1016, 1088–1106),
- jeńców Stalagu I A Stablack (sygnatura 884),
- żołnierzy polskich zaginionych podczas kampanii polskiej 1939 r. (sygnatura 202).
* WASt
- prezentujemy listy transportowe ze stalagów: I A Stablack, I B Hohenstein, II A Neubrandenburg, II B Hammerstein, II C Woldenberg i Greifswald, II D Stargard i II E Gross Born, zawierające nazwiska polskich jeńców wojennych. Publikowane dokumenty w latach 2016 i 2017 zostały poddane pełnej konserwacji, która została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Opolskiego.

2. Sygnatury wyszukuje się w zakładkach: Archiwalia – Deutsches Rotes Kreuz oraz Archiwalia – Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangenen poprzez rozwijaną listę bądź przez wyszukiwarkę.

3. Ze względu na ochronę danych osobowych, nie wszystkie materiały mogą być upublicznione w internecie. Te, których nie możemy udostępnić na stronie, zostały oznaczone ikoną przekreślonego aparatu fotograficznego, bądź publikowane są jako nieczytelne.

4. Wszystkie zbiory są dostępne w siedzibie muzeum. Osoby zainteresowane poszukiwaniami rodzinnymi oraz korzystaniem ze zbiorów w celach naukowych prosimy o kontakt z naszą placówką (e-mail: cmjw@cmjw.pl).

X
Loading
Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+