Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Ke-Kol  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Idz-Iwa  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIC, l.228  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIA, l.1806  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Uch-Warz

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+