Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Sub-Sys  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Kol-Koz  • Poszukiwania żołnierzy polskich zaginionych w kampanii wrześniowe na terenach wschodnich Polski znajdujących się w niewoli radzieckiej, lit. Sad-Sla  • Stalag I A Polen alphabet Liste von Kgf. ohne Einsatzraum  • Poszukiwania jeńców polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, lit. Ca-Chc

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+