Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Bana-Bank  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Mal-Man  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Kol-Koz  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIA, l.1  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Woj-Wor

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+