Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Les-Lew  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Puch-Pyt  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, poległych w kampanii wrześniowej oraz zmarłych w niewoli, lit. Tab-War  • Poszukiwania żołnierzy polskich zaginionych w kampanii wrześniowej na terenach wschodnich Polski znajdujących się w niewoli radzieckiej, lit. Sud-Szym  • Stalag I A Polen alphabet Liste von Kgf. ohne Einsatzraum

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+