Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Nol-Nyk  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Pe-Pie  • Nawiązywanie kontaktów z rodzinami przez oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, w tym oficerowie poszukują powstańców warszawskich, lit. Zab-Zyl  • Zestawienia wniosków (załatwionych i niezałatwionych) o poszukiwania oficerów  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IID, l.313

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+