Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Ada-Bod  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Bana-Bank  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, lit. Gd-Gni  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IID, l.251  • Listy transportowe polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIA, l.565-580

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+