Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Les-Lew  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Mo-Mys  • Poszukiwania rodzin przez oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, lit. An-Gw  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Zab-Zal  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIC, l.282

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+