Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Ta-To  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, lit. Ju-Kal  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIC, l.207  • Stalag I A Polen alphabet Liste von Kgf. ohne Einsatzraum  • Listy transportowe polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIA, l.177-192

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+