Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Sta-Stoch  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Dan-Dec  • Poszukiwania żołnierzy polskich zaginionych w kampanii wrześniowej na terenach wschodnich Polski znajdujących się w niewoli radzieckiej, lit. Ad-Dom  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Gab-Gur  • Stalag I A Polen alphabet Liste von Kgf. ohne Einsatzraum

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+