Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania żołnierzy polskich zaginionych w kampanii wrześniowej, lit. Mos-Moz  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Sch-Stra  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIC, l.134  • Listy transportowe polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIA, l.257-272  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Zak-Zaw

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+