Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania żołnierzy polskich zaginionych w kampanii wrześniowej, lit. Mos-Moz  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Sta-Stoch  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Cze-Dh  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Ig-Jam  • Poszukiwania jeńców polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, lit. Beb-Bia

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+