Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Kow-Koz  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Sab-Siw  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Gab-Gur  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IID, l.317  • Listy transportowe polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIA, l.417-432

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+