Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Kol-Koz  • Poszukiwania żołnierzy polskich zaginionych w kampanii wrześniowej na terenach wschodnich Polski znajdujących się w niewoli radzieckiej, lit. K-Z  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, lit. Ska-Sku  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Sch-Stra  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Dyb-Dzw

Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+