Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania aresztowanych osób cywilnych mieszkańców Łodzi  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Pfa-Piz  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Sch-Stra  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIC, l.284  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Pra-Prze

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+