Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Szk-Szy  • Poszukiwania żołnierzy polskich zaginionych w kampanii wrześniowe na terenach wschodnich Polski znajdujących się w niewoli radzieckiej, lit. Sad-Sla  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Tu-Um  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych oraz osób cywilnych ze Stalagu IIE, l.97  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Wojc-Wojn

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+