Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Kow-Koz  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, lit. Pt-Rosz  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IID, l.14  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IID, l.320  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIC, l.123

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+