Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania żołnierzy polskich zaginionych w kampanii wrześniowej, lit. Mos-Moz  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Now-Nyk  • Poszukiwania żołnierzy polskich zaginionych w kampanii wrześniowej na terenach wschodnich Polski znajdujących się w niewoli radzieckiej, lit. Skrz-Such  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Orz-Ozi  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Dro-Dut

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+