Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Cab-Chaba  • [Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Sol-Sos  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, poległych w kampanii wrześniowej oraz zmarłych w niewoli, lit. Tab-War  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Mech-Miz  • Poszukiwania jeńców polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, lit. Boi-Boz

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+