Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Chm  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, lit. Cwe-Czaj  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Gab-Gur  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych wziętych do niewoli podczas kampanii francuskiej - Stalag IB, l.10  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIA, l.468

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+