Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, lit. Kot-Koz  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Sab-Siw  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. War-Wys  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IA, l.43  • Listy transportowe polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIA, l.353-368

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+