Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Did-Dow  • Poszukiwania żołnierzy polskich zaginionych w kampanii wrześniowej na terenach wschodnich Polski znajdujących się w niewoli radzieckiej, lit. Cac-Fur  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Sch-Stra  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIC, l.160  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IA, l.43

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+