Wszystkie dzieła

Album  • Wykazy oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej nawiązujących kontakty z rodzinami  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Leb-Liw  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIE, l.66  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Je-Ju  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Kab-Kap

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+