Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Ob-On  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Ren-Rom  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IID, l.433  • Listy transportowe polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIA, l.177-192  • Listy transportowe polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIA, l.614-627

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+