Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, poległych w kampanii wrześniowej oraz zmarłych w niewoli, lit. Lasz-Now  • Aresztowania osób cywilnych narodowości polskiej oraz żołnierzy polskich  • Poszukiwania oficerów polskich zaginionych w kampanii wrześniowej, lit. Ter-Zyw  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, lit. Pt-Rosz  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIA, l.2009

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+