Wszystkie dzieła

Album



  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, nawiązywanie kontaktów z rodzinami, lit. Nal-Pio



  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli niemieckiej, lit. Hab-Hyb



  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych wziętych do niewoli podczas kampanii francuskiej - Stalag IB, l.10



  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Wie-Wlo



  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Zlo-Zur

Wszystkie dzieła
X
Loading
Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+